Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Định nghĩa hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ đều - thayphu Hình lăng trụ đứng - Toán 8 - loigiaihay Hình lăng trụ đứng - VietJack hình lăng trụ đứng lớp 8, hình lăng trụ tam giác đều, hình lăng trụ đứng là gì, hình lăng trụ đứng tam giác, thể tích lăng trụ đứng, hình lăng trụ đều, hình lăng trụ đứng loigiaihay, hình lăng trụ tứ giác đều

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

Quan sát các hình lăng trụ đứng

Vẽ lại các hình sau vào vở ..

ABC.A‘B’C’ là một hình lăng trụ đứng tam giác

Vẽ theo hình 42a rồi cắt và gấp lại để thành hình 42b