Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?

Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ? 

a) Sự thụ phấn                                 

b) Sự thụ tinh

Trả lời:

Chọn b: Sự thụ tinh