Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Just được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.

He has just gone out = He went out a few minutes ago.

(Anh ta vừa đi ra ngoài.)

Đây là cách dùng đặc biệt của thì này. Just phải được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.

Has he just gone out ?

(Phải anh ta vừa đi ra ngoài không ?)

Thường thì nó không được dùng ở phủ định.

10diem.com