Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tây Nquyên có núi non trùng điệp với những đỉnh cao chót vót và những cánh rửng xanh bạt ngàn.

Bài làm tham khảo

Viết câu mở đoạn cho đoạn 1:

    Tây Nquyên có núi non trùng điệp với những đỉnh cao chót vót và những cánh  rửng xanh bạt ngàn.

Viết câu mở đoạn cho đoạn 2:

    Tây Nquvên là mảnh đất của núi rừng, hấp dẫn khách du lịch bời những thảo  nguyên  tươi dẹp nhiều màu sắc.