Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Được học điều lệ Đội, em biết Đội là một tổ chức của tuổithơ, tập hợp những thiếu niên tuổi từ chín đến mười bốn để rèn luyện trở thành những con người tốt có ích cho nhân dân

ĐỀ BÀI

Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

BÀI THAM KHẢO

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 1 nàm 2005

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: - Ban phụ trách Đội, Trường Tiểu học Lam Sơn.

               - Ban chỉ huy Liên đội.

Em tên là: Trần Lê Thảo Linh

Sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1997

Học sinh lớp: 38 Trường Tiểu học Lam Sơn

Được học điều lệ Đội, em biết Đội là một tổ chức của tuổi   thơ, tập hợp những thiếu niên tuổi từ chín đến mười bốn để rèn luyện trở thành những con người tốt có ích cho nhân dân, cho đất nước. Em ước ao mình là một đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, để được Đội giúp đỡ, rèn luyện trở thành đứa con ngoan trò giỏi, lớn lên phục vụ tốt cho đất nước. Emviết đơn này gửi đến tổ chức Đội, tha thiết xin được đứng vào  hàng ngũ Đội để thực hiện niềm mong ước của mình. Được vào Đội, em xin hứa.

-      Ra sức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

-      Nghiêm chỉnh tuân theo Điều lệ Đội.

 

-     Quyết tâm phấn đấu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

                                                                                                  Người làm đơn

                                                                                                           Trần Lê Thảo Linh

Các bài học nên tham khảo