Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.

- Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.

- Cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang.

- Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.

- Không được tự do buôn bán với các nước khác, không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.

---> Làm tổn hại đến quyền lợi của nhân dân thuộc địa, gây nên sự phản ứng mạnh mẽ của tầng lớp nhân dân.