Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có 5 tầng không khí bao ngoài quả đất

Trả lời:

Có 5 tầng không khí bao ngoài quả đất: Tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, tầng ion và thượng tầng khí quyển. 
Khi tầng ion bị thủng hay thậm tệ hơn đó là bị phá huỷ thì các tia bức xạ ở thượng tầng khí quyển sẽ chiếu vào quả đất và hậu quả là...quả đất chúng ta chắc chắn khong còn tồn tại sự sống