Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở các đồng bằng châu thổ rộng lớn như đồng bằng Bắc Bộ.

Ở các đồng bằng châu thổ rộng lớn như đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ thì thềm lục địa nông và rộng. Còn ở các khu vực có núi ăn lan ra sát biển như Trung Bộ thì thềm lục địa hẹp và sâu….

Các bài học nên tham khảo