Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đồng bằng sông Hồng có số dân đông.

Đồng bằng sông Hồng có số dân đông, hơn 18,2 triệu người (năm 2006), mật độ dân số cao, đã tạo sức ép lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội:

- Sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu tích lũy và cải thiện đời sống nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, các vùng thuần nông.

- Vấn đề việc làm rất trầm trọng ở cả nông thôn và thành thị, gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế - xã hội và lãng phí về nguồn nhân lực.

- Các vấn đề xã hội cần được giải quyết như nhà ở, y tế, giáo dục,...