Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cần nhận xét, khái quát hóa được theo mấy ý.

Cần nhận xét, khái quát hóa được theo mấy ý sau:

-Lãnh đạo phong trào là tổ chức nào ?

-Mục tiêu, hình thức, khẩu hiệu của phong trào.

-Đỉnh cao của phong trào là gì ? Kết quả và hoạt động của nó.

-Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào này là gì ?