Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tích cực: bồi đắp mở rộng đồng bằng.

-Tích cực: bồi đắp mở rộng đồng bằng.

-Tiêu cực: đất bị bào mòn, rửa trôi, nhiều nơi chỉ còn trơ sỏi đá.