Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bảng các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển.

Bảng các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế-xã hội của mỗi miền:

Các bài học nên tham khảo