Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết là...

Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết là: đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống.