Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải thích tính cộng đồng của thị tộc.

Giải thích tính cộng đồng của thị tộc :

-  Trong thị tộc, con cháu có thói quen tôn kính ông bà, cha mẹ. Ngược lại, ông bà, cha mẹ đều chăm lo, bảo đảm nuôi dạy tất cả con cháu của thị tộc.

-  Yêu cầu của công việc và trình độ lao động thời nguyên thuỷ đòi hòi sự hợp tác lao động của nhiều người, của cả thị tộc (ví dụ : việc săn đuổi, săn bẫy các con thú lớn, thú chạy nhanh luôn đòi hỏi sự phân công lao động hợp lí, sự "chung lưng đấu cật", mỗi người mỗi việc, phối hợp ăn ý với nhau).

-  Con người được hưởng thụ bằng nhau, vì thức ăn chưa kiếm được nhiều, chưa đều đặn, mọi người đều cùng phải cố gắng đế sinh tồn.

Như vậy, trong thị tộc khỏng chi có sự hợp tác mà mọi cùa cải, mọi sinh hoạt được coi là của chung, việc chung, làm chung, ăn chung.