Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao.

-    Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao.

-    Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người A Rập độc chiếm.

-    Khoa học - kĩ thuật có nhiểu tiến bộ :

+ Các nhà hàng hải đã có những hiếu biết, quan niệm đúng đắn vé hình dạng Trái Đất, về đại dương, sử dụng la bàn...

+ Kỹ thuật đóng tàu có bước tiến quan trọng, đóng được những tàu lớn có thể đi xa và dài ngày trên các đại dương lớn.