Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quá trình ngoại lực có xu hướng san bằng nơi cao.

Quá trình ngoại lực có xu hướng san bằng nơi cao và bồi lấp những vùng trũng, kết quả làm cho địa hạ thấp và bằng phẳng hơn.