Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.

Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ "kết thúc cuộc chiến tranh trong danh dự” bằng một thắng lợi quân sự quyết định.