Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai tam giác bằng nhau - Toán 7 - loigiaihay ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh-cạnh ... - SlideShare Hai tam giác bằng nhau - Hình 7 - THM - YouTube hai tam giác vuông bằng nhau, chuyên đề các trường hợp bằng nhau của tam giác, bài tập về 2 tam giác bằng nhau lớp 7, giải bài tập hai tam giác bằng nhau, hai tam giác bằng nhau khi nào, định nghĩa hai tam giác bằng nhau, 2 tam giác đồng dạng, phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia.

Bài 11. Trong các hình sau các tam giác nào bằng nhau(Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó

Bài 11. Cho hai tam giác bằng nhau ABCvà HIK....

Bài 12, Cho hai tam giác bằng nhau HIK và ABC với những số đo...

Tính chu vi mỗi tam giá nói trên biết AB=4cm, BC=6cm DF= 5cm(chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

Bài 14 Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC(Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H,I,K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết: