Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai đường thẳng vuông góc - Toán 7 - loigiaihay Hai đường thẳng vuông góc - Toán 7 - loigiaihay [Toán 7 ] Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc - YouTube hai đường thẳng vuông góc lớp 7, hai đường thẳng vuông góc lớp 7, hai đường thẳng vuông góc khi nào, bài tập hai đường thẳng vuông góc trong không gian, hai đường thẳng vuông góc trong không gian, giáo án hai đường thẳng vuông góc lớp 7, hai đường thẳng vuông góc lớp 7, hai đường thẳng vuông góc lớp 7 violet

Hai đường thẳng xx\' và yy\' cắt nhau. Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a). Gấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp zt (hình c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên.

Vẽ đường thẳng d\' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a\' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.