Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết về hai đường thẳng song song. - Loigiaihay Lý thuyết về hai đường thẳng song song. - Loigiaihay Hai đường thẳng song song - Toán 7 - loigiaihay hai đường thẳng song song khi nào, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng song song toán 7, hai đường thẳng song song lớp 7, hai đường thẳng song song có gặp nhau không, hai đường thẳng song song trong mặt phẳng tọa độ, hai đường thẳng song song trong không gian, hai đường thẳng song song lớp 7

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD=BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Vẽ hai đường thẳng xx\', yy\' sao cho xx\' // yy\'.

Cho góc nhọn xOy và một điểm O\'. Hãy vẽ một góc nhọn x\'Oy\' có O\'x\' // Ox và O\'y\' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x\'O\'y\' có bằng nhau hay không?

Bài tập số 30 trang 92 sách giáo khoa Toán lớp 7: Kiểm tra 2 đường thẳng có song song với nhau không?