Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gõ trống và quan sát các vụn giấy. Nêu kết quả quan sát

Đặt phía dưới trống một cái ống bơ, miệng ống được bọc ni lông và trên có rắc ít vụn giấy như hình 1. Gõ trống và quan sát các vụn giấy. Nêu kết quả quan sát.

Trả lời:

+ Khi đặt dưới ống một cái ống bơ, miệng ống bơ bọc ni lông trên đó rắc ít giấy vụn và gõ trống ta thấy các mẫu giấy vụn nảy lên, tai ta nghe thấy tiếng trống.

 +Khi gõ trống ta còn thấy tấm ni lông rung.