Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Động Từ (Verbs) - Phần I - Golden Voice English Center Động từ (Verbs) - tiếng Anh Tiếng Anh 12: Định nghĩa và phân loại động từ - Hocmai verbs la gi, dong tu khong gioi han, finite and nonfinite verbs, verb 3 là gì, non finite verb, nouns là gì, verb 2 là gì, adverbs là gì

Với những động từ có qui tắc thì quá khứ đơn giản và quá khứ phân từ cả hai được thành lập bằng việc thêm d hay ed cho nguyên mẫu

Trong tiếng Anh có hai loại động từ:Trợ động từ (to be, to have, to do) và động từ thường

Thì hiện tại đơn giản: ngôi thứ ba số ít dùng does not/doesn\'t + nguyên mẫu ; các ngôi khác dùng do not/don\'t + nguyên mẫu

Các trợ động từ be, have, will, would, được tĩnh lược, được dùng sau đại từ, here, there, một số từ để hỏi những danh từ ngắn

Thì hiện tại đơn giản ở nghi vấn : does he/she/it + nguyên mẫu, Thì quá khứ đơn giản ở nghi vấn: did + chủ từ + nguyên mẫu

Điều này được hình thành bằng việc đặt not sau nghi vấn thường: Did you not see her?

Trợ động từ nhằm giúp tạo thành một thì (tense) hay một thành ngữ (expression). Chúng kết hợp với hiện tại phân từ hay quá khứ phân từ

Đây là những từ ngắn thêm vào trong một câu để hỏi sự đồng ý hay sự xác thực

Ở phủ định và nghi vấn,be và do theo mẫu trợ động từ:Phủ định: động từ + not, Phủ định: động từ + not

Loại câu này được hình thành với các trợ động từ giống như là câu hỏi đuôi ;

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1199
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1136
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1115
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1086