Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

[Toán tiểu học][Toán 4, Toán lớp 4]-Giây, thế kỉ (tuần 5 ... - YouTube Giây, thế kỷ, toán, thuan mai, toán lớp 4 - YouTube Giây, thế kỉ - Toán học 4 - Mai Thi Can - Thư viện Bài giảng điện tử năm 1945 thuộc thế kỉ nào, giáo án bài giây thế kỉ lớp 4, năm 1010 thuộc thế kỷ nào, năm 1288 thuộc thế kỷ nào, năm 1890 là thế kỷ bao nhiêu, năm 248 thuộc thế kỷ nào, năm 1077 thuộc thế kỷ nào, năm 1954 thuộc thế kỷ nào

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 2 Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào? Bài 3 Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?