Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

ôn tập học kì 1 | giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - YouTube GIA TRI TUYET DOI CUA SO HUU TI (MON TOAN - LOP 7) - YouTube Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số luyen tap giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cách giải toán giá trị tuyệt đối lớp 7, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ nang cao, chuyên đề giá trị tuyệt đối lớp 7, giai bai tap toan lop 7 bai gia tri tuyet doi, định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ, các bài toán về giá trị tuyệt đối lớp 7 có đáp án

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Tính: a) -5,17 - 0,469.

Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Tính nhanh: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3), b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5).

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần

Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh