Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nơi em ở là khu tập thể trung tâm thành phố, các hộ gia đình đều được công nhận là gia đình văn hóa, mọi người đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau.

1.Em hãy tự nhận xét bản thân và gia đình em đã có những việc làm nào đúng, việc làm nào sai trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng ?

Trả lời

-       Việc làm đúng của bản thân em và gia đình:

+ Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước;

+ Ủng hộ đồng bào lũ lụt;

+ Có ý thức giữ vệ sinh, làm sạch đẹp môi trường sống;

+ Hàng tháng đóng đầy đủ tiền vệ sinh môi trường;

+ Tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm khi tổ chức đám cưới, đám tang;

+ Gia đình hạnh phúc: Bố mẹ con cái thương yêu nhau, con cái học hành chăm ngoan;

+ Thực hiện đúng quy ước của khu phố, tổ dân phố...

-  Những việc làm chưa đúng của gia đình:

+ Chưa vận động được bà con tính tiết kiệm khi tổ chức đám cưới, đám tang;

+ Chưa vận động được bà con sinh đẻ kế hoạch;

+ Thỉnh thoảng mẹ vẫn còn đi xem bói, xin xăm.

-Bản thân em:

- Nhiều lúc còn ham chơi;

- Làm việc chưa có kế hoạch;

-  Thỉnh thoảng còn la cà hàng quán.

2.Theo em, những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hoá (và ngược lại) ? Vì sao ?

a)   Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo ;

b)   Trẻ em tụ tập ở quán xá, la cà ngoài đường ;

c)   Bỏ trồng cây thuốc phiện ;

d)   Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường ;

đ)   Sinh đẻ có kế hoạch ;

e)   Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình ;

g)   Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm ;

h)   Tảo hôn (lấy vợ, lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định) ;

i)   Tích cực đọc sách báo ;

k) Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm ;

l) Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép ;

m) Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý ;

n) Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm ;

o) Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.

Trả lời

- Những biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa: (a), (c), (d), (đ), (g), (i), (k), (o).

-  Những biểu hiện không xây dựng nếp sống văn hóa: (b), (e), (l), (h), (m), (n).

3. Em có nhận xét gì về nếp sống văn hoá nơi gia đình em ở ? Lấy một vài ví dụ về những việc mà theo em là góp phần xây dựng nếp sống văn hoá và ngược lại.

Nơi em ở là khu tập thể trung tâm thành phố, các hộ gia đình đều được công nhận là gia đình văn hóa, mọi người đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, chia xẻ với nhau niềm vui, nỗi buồnĐộng viên nhau thực hiện nếp sống văn minh như:

-        Giữ vệ sinh chung, không vất rác bừa bãi;

-        Không mê tín dị đoan;

-        Treo cờ Tổ quốc nhân dịp những ngày lễ lớn;

-        Giữ gìn trật tự trị an trong khu tập thể;

-        Động viên con, em thi đua học tập tốt, làm tốt nghĩa vụ quân sự khi có lệnh nhập ngũ...

-        Không to tiếng với nhau khi có sự xích mích giữa các gia đình...

-        Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

4. Hãy tìm một việc làm mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá tại nơi em ở.

Học sinh tìm một việc làm mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa nơi em ở: đọc trong sách báo, được chứng kiến, được xem trên tivi hay được bố mẹ kể lại.