Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm: Tiêu xài hoang phí tiền bạc của cha mẹ, tiền bạc của Nhà nước, tham ô, tham nhũng...

 a) Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ, da dao, tục ngữ nói về tiết kiệm

a) Năng nhặt, chặt bị.

 

b) Cơm thừa, gạo thiếu.

 

c) Góp gió thành bão.

 

d) Của bền tại người.

 

e) Vung tay quá trán.

 

g) Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

 

h) Ăn phải dành, có phải kiệm.

 

i) Tích tiểu thành đại.

 

k) Ăn chắc mặc bền.

 

Trả lời:

Đánh dấu X vào các câu: a, c, d, h, i, k

b) Tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm. Hậu quả của những hành vi đó trong cuộc sống như thế nào ?

Trả lời:

-  Tiêu xài hoang phí tiền bạc của cha mẹ, tiền bạc của Nhà nước.

-   Làm thất thoát tài sản, tiền của Nhà nước.

-   Tham ô, tham nhũng.

-   Các công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng.

-   Không tiết kiệm thời gian, la cà các hàng quán, bớt xén thời gian làm việc tư..

-   Hoang phí sức khỏe vào những cuộc vui vô bổ.

c) Sắp đến ngày ôn thi học kì, em dự định sắp xếp thời gian trong ngày như thế nào cho hợp lí và có nhiều thời gian dành cho ôn tập ?

Trả lời:

Học sinh tự sắp xếp thời gian phù hợp.