Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất vấn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong các kì tiếp xúc cử tri.

1. Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào thể hiện quyền tự đo ngôn luận của công dân ?

a)   Góp ý trực tiếp với người có hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu công đân

b)   Viết bài đăng báo phản ánh việc làm thiếu trách nhiệm, gây lãng phí, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước.

c)  Làm đơn tố cáo với cơ quan quản lí về một cán bộ có biểu hiện tham nhũng.

d)  Chất vấn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong các kì tiếp xúc cử tri.

Trả lời

Tình huống thể hiện quyền tự do ngôn luận là tình huống (b), (d).

2. Khi phương tiện thông tin đại chúng đăng các thông tin về dự thảo Luật Giáo dục, nhiều học sinh muốn phát biểu ý kiến, quan điểm của mình, nhưng các bạn còn ngại không biết học sinh có được phép góp ý, phát biểu không và thực hiện bằng cách nào.

Em hãy chỉ ra một phương án giúp các bạn.

Trả lời

- Học sinh được phép góp ý và phát biểu:

- Bằng cách:

+ Trực tiếp phát biểu tại các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của công dân vào dự thảo luật.

+ Viết thư đóng góp ý kiến gửi cơ quan soạn thảo luật...

3. Hiện nay trên đài phát thanh, truyền hình và một số báo có mở những chuyên mục để công dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình. Em hãy nêu tên một vài chuyên mục mà em biết.

Trả lời

Chuyên mục:

-  Hộp thư truyền hình;                   - Nhịp cầu tuổi thơ;

-  Bạn của nhà nông;                      - Với khán giả VTV3;

-  An toàn giao thông;                    - Blog giao thông ...