Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (/) the boxes, then add activities to the list.

GETTING STARTED.

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (/) the boxes, then add activities to the list.

helping blind people                                         cleaning up beaches

helping elderly people                                       caring for animals

helping handicapped children                             taking part in sports

KHỞI ĐỘNG

Em hãy xác nhận những hoạt động mà Đoàn Thanh niên và Tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh (Y & Y) tham gia. Hãy đánh dấu (* ) vào ô rôi thêm vào danh sách một số hoạt động nữa.

*     helping blind people (giúp người mù)

*     helping elderly people (giúp người già cả)

*     helping handicapped children (giúp trẻ khuyết tật)

*     taking part in sports (chơi thể thao)

*     cleaning up bcaches (làm sạch bờ biển)

*     planting green trees (trồng cây xanh)

*     cleaning up streets, river banks and lakes (làm sạch đường phố, bờ sông, hồ)