Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đọc lại đoạn hội thoại. Những câu dưới đây đúng (T) hay sai (F) Hãy giải thích sự lựa chọn của mình.

1. Listen and read (Hãy nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Nam: Chào Dan. Bạn đã lên kế hoạch thăm quan thành phổ chưa?

Dan: Chưa. Bạn khuyên mình nên đi thăm nơi nào?

Nam: Bạn có thích ngắm cảnh phố xá về đêm không?

Dan: Thực sự không. Mình chỉ đi vòng quanh phố phường.

Nam: Chúng mình đi thăm khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long nhé?

Dan: Chỗ đó có gì đặc biệt?

Nam: Đó là một trong tám địa danh ờ Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Dan: Thú vị thật! Chính xác nó là gì? Nói thêm cho mình biết đi.

Nam: Đó là một quần thể văn hoá bao gồm các cung điện hoàng gia và đền đài, miếu mạo. Dan: Nó vẫn còn nguyên vẹn hay đã bị hư hại?

Nam: Phần lớn Hoàng Thành, đầu tiên được xây dựng dưới triều nhà Lý vào thế kỷ XI và sau đó được các triều đại kế tiếp mờ rộng đã bị phá huỷ vào đầu thế kỷ XX.

Dan: Tiếc thật! Thế bây giờ chúng ta có thổ di thăm khu vực nào của Hoàng Thành?

Nam: Công trình kiến trúc duy nhất vần còn nguyên vẹn là Cột cờ Hà Nội được xây dựng vào năm 1812 dưới thời nhà Nguyễn Chúng ta có thể đi xem rồng đá ở Điện Kinh Thiên và các di tích liên quan đến nhiều gia đình hoàng gia Việt Nam được phát hiện trong những lần khai quật khảo cổ.

Dan: Tuyệt quá! Khi nào chủng ta sẽ đi?

Nam: Bạn thích đi vào ngày thường hay vào kv nghỉ cuối tuần?

Dan: Kỳ nghi cuối tuần sẽ thoái mái cho mình hơn. Chúng mình sẽ đến đó vào Chu Nhật này nhé?

Nam: Đồng ý. Hẹn gặp lại vào sáng Chủ Nhật. Mình sẽ đến đón bạn lúc 7 giờ.

Dan: Cảm ơn Nam. Mình sẽ đợi bạn.

Nam: Không có gì.

2. Read the conversation again. Are the following sentences true (T) or false (F)? Explain your choice. (Đọc lại đoạn hội thoại. Những câu dưới đây đúng (T) hay sai (F) Hãy giải thích sự lựa chọn của mình.)

Đáp án

1. F (He wants to go sightseeing)

2. T

3. F (Most of the citadel was demolished in the early 20th century)

4. T

3. Match the words in the conversation with the appropriate definitions. (Ghép từ nằm trong đoạn hội thoại với định nghĩa thích hợp.)

* Đáp án

1. b                        2d                         3. e

4. f                        5. a                        6. c

4. Find the sentences in the conversation which have the same meaning as the following sentences. (Tìm những câu trong đoạn hội thoại đồng nghĩa với những câu dưới đây)

* Đáp án

1. It is a cultural complex comprising royal palaces and monuments.

2. Most of the citadel, first built during the Ly Dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in ihe early 20lh century.

3. The only structure to remain intact is the Flag Tower of Ha Noi.

5. Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm bài lập theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi dưới đây.)

1. Have you ever visited the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long? (Bạn đã từng đi thám khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long chưa?)

2. If yes, tell your partner about your visit. If no, would you like to visit it? Why/Why not? (Nếu đã đi thăm, hãy kể cho bạn bcn cạnh nghe về chuyến tham quan của mình. Nếu chưa, em có muốn đi thăm không? Tại sao, hoặc tại sao không?)

Học sinh trả lời theo tình huống.

* Gợi ý

2. Yes:

The Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long is located at the heart of Ha Noi capital, at 18 Hoang Dieu Street. It is an interesting archaeological area I have ever visited. I was really impressed with the Flag Tower of Ha Noi, an old stone fortress which is very popular with visitors. I was excited to see the relics on display here such as bronze coins, ceramics, and pottery...

No:

Of course. I would like to visit the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long because I love to see old things. I have heard a lot of Thang Long - Ha Noi, so I love to know how the King of the Ly Dynasty built Ha Noi and the country.