Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh công cụ ở hình 19 và hình 20 Hình 19 : công cụ được ghè đẽo thô sơ.

So sánh công cụ ở hình 19 và hình 20 :
- Hình 19 : công cụ được ghè đẽo thô sơ (tùy thuộc vào sự nứt tự nhiên của
khối đá).
- Hình 20 : công cụ được ghè đẽo có hình thù rõ ràng vừa tay cầm, phần lưỡi được ghè đẽo cho mỏng và sắc bén hơn, dùng làm công cụ chặt (ghè đẽo phản ánh ý muốn của con người).