Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận xét về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa

Nhận xét về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa : kiên cường, bất khuất, chiến đấu dũng cảm vì độc lập của dân tộc...