Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến đánh cổ Loa và Luy Lâu... Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng : dùng bút màu vẽ các mũi tên để nêu nét diễn biến chính : Khởi nghĩa bùng nổ ở Mê Linh - nhân dân khắp nơi kéo về Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến đánh cổ Loa và Luy Lâu... Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.