Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đô thị hóa là một quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đô thị hóa là một quá trình phát triển kinh tế - xã hội, mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn, là sự phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.