Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, trung du Bắc Bộ: Than Uyên.

Một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, trung du Bắc Bộ: Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên, Trùng Khánh,...

- Một số cánh đồng lúa nổi tiếng Tây Nguyên: An Khê, Krông Pach,...