Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một số công việc để sản xuất đường từ cây mía là...

Dựa vào hình 11, em hãy cho biết một số công việc để sản xuất đường từ cây mía.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số công việc để sản xuất đường từ cây mía là:

1. Thu hoạch mía

2. Vận chuyên mía

3. Sản xuất đường thô

4. Sản xuất kết tinh

5. Đóng gói sản phẩm