Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương...

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào?


GỢI Ý LÀM BÀI

Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương:

- Phía Tây: Châu Á, Châu Úc

- Phía Đômg: Châu Mĩ

- Phía Bắc: Bắc Băng Dương