Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ấn Độ Dương Dương giáp các châu lục và đại dương...

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?


GỢI Ý LÀM BÀI

Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương:

- Phía Bác: Châu Á

- Phía Nam: Châu Nam Cực

- Phía Đông: Châu Đại Dương

- Phía Tây: Châu Phi và Đại Tây Dương