Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào bức tranh “Dám cưới chuột" (hoặc một tranh phê bình trên báo chí) em hãy làm một biên bản vụ đó

Bài làm tham khảo

VƯƠNG QUỐC ĐỘNG VẬT

Biên bản

về việc ông Nguyễn Văn Mèo ăn hối lộ của Nhà Chuột nhân dịp “Dám cưới chuột”.

   Kính gửi: Chủ tịch thế giới động vật.

   Hôm nay, ngày Tí, tháng Tí, năm Tí, chúng tôi gồm ban thanh tra vương quốc động vật và bị can, làm biên bản về việc ông Nguyễn Văn Méo ăn hối lộ cùa nhà Chuột nhân dịp "Đám cưới chuột”.

   Ngày Tí, tháng Tí, năm Tí.

   Ông Nguyễn Văn Mèo, nhà Chuột, nhân chứng Ruồi và Mèo giúp việc.

   Nội dung sự việc như sau:

   Lời khai của Ruồi: Ngày Tí, tháng Tí, năm Tí tôi được nhà Chuột mời đi ăn đám cưới. Tôi vừa tới thì thấy ông Mèo quát tháo trong hang Chuột "chúng mày phải nộp đồ cống, nếu không thì ta xé tan xác cả lũ ra”. Nói xong ông hầm hầm ra về. Một lúc sau tôi thấy bọn chúng cử một đoàn chuột với hai mâm lễ vật ra đi. Tôi thấy thể liền bay theo. Họ nhà Chuột vừa thấy chú Mèo con giúp việc là đã chạy hết. Còn riêng tôi khi bay tới nhà ông Mèo thì thấy chúng đã dần xong lễ vật và chuồn ra cửa hậu.

   Lời khai của Mèo giúp việc: Ngay Tí, tháng Tí, năm Tí tôi đến cơ quan thì thấy ông Mèo đang nhận lễ vật của Chuột. Sau đó tôi cất các thứ. Ông nhảy ra suýt nữa bóp cổ tôi. Tôi van xin, ông nói: “Tao tha cho nhưng mày nói thì tao giết nghe chưa".

   Lời nhận tội của Mèo: Tôi có ăn hối lộ vì thấy ăn thịt Chuột mãi cùng chán và tôi rất có quyền hành. Tội gì không ăn hối lộ… Nhưng đến bây giờ thì tôi rất hối hận. Mong các ngài tha thứ cho.

   Lời nhận tội của Chuột: Chúng tôi có hối lộ vì cluing tôi cũng muốn cho xong chuyện chứ không ai muốn dây dưa với ông Mèo, và nhân dịp này biết đâu lại chẳng thắt chặt mối quan hệ với ông Meo .Nếu được thế thì rất có lợi cho chúng tôi.

   Kính gửi Chu tịch thế giới động vật và đề nghị ngài kiên quyết xử lý để làm gương cho kẻ khác. Xin cảm ơn.

   Người làm biên bản. Nhân chứng ký, Nguyễn Văn Mèo ký, Nhà Chuột ký, Ban thanh tra ký đóng dấu.

Bài của HOÀNG MINH ĐỨC

(Trường Thực nghiệm SP)