Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác..

Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.


GỢI Ý LÀM BÀI

Diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác: Châu Á có diện tích lớn nhất (44 triệu kilomet vuông)