Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Diện tích rừng được trồng mới ở Phú Thọ thay đổi qua các năm từ 2001 đến 2003

Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về diện tích rừng được trồng mới ở Phú Thọ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Diện tích rừng được trồng mới ở Phú Thọ thay đổi qua các năm từ 2001 đến 2003. Diện tích trồng rừng tăng từ 4600ha lên 5700ha, tăng 1100 ha trong vòng 3 năm.