Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta từ năm 1980 đến năm 2004, có sự biến động...

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta từ năm 1980 đến năm 2004, có sự biến động:

+ Từ năm 1980 – 1995: giảm từ 10,6 – 9,3 triệu ha.

+ Từ năm 1995 – 2004: tăng từ 9,3 – 12,2 triệu ha.