Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết dòng điện trong chất điện phân - Loigiaihay Giải bài tập dòng điện trong chất điện phân Dòng điện trong chất điện phân - Trường Học Trực Tuyến Sài Gòn bản chất dòng điện trong chất khí, bản chất của hiện tượng dương cực tan, thế nào là hiện tượng dương cực tan, ứng dụng của hiện tượng dương cực tan, bản chất dòng điện trong chân không, nêu bản chất dòng điện trong kim loại, giải thích hiện tượng dương cực tan, định luật ôm còn đúng trong hiện tượng điện phân không

Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

Bài 8. Phát biểu nào là chính xác

Bài 9. Phát biểu nào sau đây chính xác

Bài 10. Tốc độ chuyển động có hướng của ion Na+ và Cl- trong nước có thể tính theo công thức: v = μE, trong đó E là cường độ điện trường, μ có giá trị lần lượt là 4,5.10-8 m2/(V.s).

Bài 11. Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10μm

Nội dung của thuyết điện li là gì? Anion thường là phần nào của phân tử?

Dòng điện trong chất điện phân khác với dòng điện trong kim loại như thế nào?

Hãy nói rõ hạt tải điện nào mang dòng điện trên các phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Hai bể điện phân: bể A để luyện nhôm, bể B để mạ niken. Hỏi bể nào có dương cực tan? Bể nào có suất phản điện?