Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dòng điện trong chân không - YouTube Giải bài tập dòng điện trong chân không Lý thuyết dòng điện trong chân không - Loigiaihay ứng dụng dòng điện trong chân không, tia catốt bị lệch trong điện trường và từ trường., bài 16 dòng điện trong chân không, ống phóng điện tử, dòng điện trong chân không violet, ứng dụng tia catot, thí nghiệm dòng điện trong chân không, tia catốt có khả năng đâm xuyên qua các lá kim loại mỏng.

Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa êlectron vào trong đó.

Bài 8. Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

Bài 9. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

Bài 10. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài

Bài 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V

Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào ta tạo được dòng điện trong chân không?

Điốt chân không có cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

Tia catốt là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

Tại sao khi phóng điện qua khí ở áp suất thấp lại sinh ra tia catốt?

Kể vài tính chất của tia catốt chứng tỏ nó là dòng các êlectrôn bay tự do.