Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đơn thức đồng dạng - Toán 7 - loigiaihay Đơn thức đồng dạng - VietJack Cô minh dạy toán 7a đơn thức đồng dạng - YouTube đơn thức đồng dạng luyen tap, đơn thức đồng dạng là gì, bài tập đơn thức lớp 7, bài tập về đơn thức đồng dạng lớp 7, giáo án đơn thức đồng dạng, đơn thức đồng dạng violet, cộng trừ đơn thức đồng dạng, bài giảng đơn thức đồng dạng

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Tìm tổng của ba đơn thức:

Tính giá trị của biểu thức sau

Đố: Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau

Tính giá trị của biểu thức

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức

Tính tổng của các đơn thức:

Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống: