Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ - Loigiaihay Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ - LoiGiaiBaiTap

Bài Cha tôi rút trong tác phẩm chữ Hán "Đặng Dịch Trai ngôn hành lục" của Đặng Huy Trứ (1825 - 1874). Qua hình ảnh người cha, tác giả nói lên những suy ngẫm về họa, phúc ở đời, nhất là trong chuyện học hành, thi cử.