Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chị Nhà Trò rất yếu ớt, "đã bé nhỏ lại gầy yếu quá", "người bự những phấn như mới lột"

Đọc, hiểu bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu"

-Trả lời câu hỏi:

1Chị Nhà Trò yếu ớt như thế nào?

2. Hình ảnh nào gợi tả chị Nhà Trò thật đáng thương?

3. Nhà Trò bị Nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào?

4. Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng hào hiệp của Dế Mèn

BÀI LÀM

1. Chị Nhà Trò rất yếu ớt, "đã bé nhỏ lại gầy yếu quá", "người bự những phấn như mới lột", hai cánh "mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn". Hai cánh ấy "yếu quá, chưa quen mở... chẳng bay được xa".

2. Hình ảnh gợi tả chị Nhà Trò thật đáng thương: "ngồi gục đầu bên tảng đá cuội", "khóc tỉ tê". Khi Dế Mèn đến gần, chị Nhà Trò "vẫn khóc"...

3. Nhà Trò bị Nhện ức hiếp và đe dọa rất tàn nhẫn, đau thương. Nhện cứ nhất định bắt Nhà Trò phải trả món nợ cũ. Nhện đã mấy bận đánh Nhà Trò. Nhện chăng tơ ngang đường, đe "vặt chân, vặt cánh, ăn thịt" Nhà Trò. Tính mạng chị Nhà Trò bị Nhện de doạ thật nguy hiểm.

4. Tấm lòng hào hiệp của Dế Mèn được thể hiện qua những lời nói và cử chỉ rất đẹp. Nghe tiếng khóc tỉ tê, Dế Mèn không nỡ bỏ đi mà đến gần và gạn hỏi mãi. Khi nghe Nhà Trò kể nỗi thương tâm và sự nguy hiểm của mình, Dế Mèn bất bình "xoè cả hai cẳng ra", rồi an ủi Nhà Trò: "Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp kẻ yếu". Cử chỉ Dế Mèn dắt Nhà Trò đi tới chỗ mai phục của bọn Nhện đã thể hiện một tấm lòng hào hiệp cao quý.

10diem.com