Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng và xây dựng kinh tế.

Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng và xây dựng kinh tế. Nhờ mạng lưới đường bộ và các mối quan hệ kinh tế - xã hội truyền thống nên Tây Nguyên có mối quan hộ bền chặt với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Phía tây, vùng Tây Nguyên giáp với Hạ Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia. Do đó, Tầy Nguyên có điều kiện để mỏ rộng giao lưu kinh tế, văn hoá với các vùng trong nước và các nước trong Tiểu vùng Mỗ Công.