Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xi-ôn-cốp-xki mơ ước được bay lên bầu trời. Mơ ước ấy nẩy sinh từ thuở thơ và nung nấu suốt cả cuộc đời của ông.

Đọc bài "Người tìm đường lên các vì sao" rồi trả lời các câu hỏi sau:

1. Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì?

2. Ông kiên trì thực hiện mơ ước của mình như thế nào?

3Những thành tựu khoa học kì diệu của Xi-ôn-cốp-xki là những thành tựu nào?

4. Điều gì đã giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công?

5. Em hãy đặt một tên khác cho truyện?

BÀI LÀM

1. Xi-ôn-cốp-xki mơ ước được bay lên bầu trời. Mơ ước ấy nẩy sinh từ thuở thơ và nung nấu suốt cả cuộc đời của ông:

2. Suốt đời Xi-ôn-cốp-xki đã kiên trì thực hiện ước mơ của mình. Ông đọc rất nhiều sách, ông hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần. Ông chỉ ăn bánh mì đen uống nước lọc, dành dụm tiền mua sách và các dụng cụ thí nghiệm. Có thể nói, hơn 40 năm trời khổ công nghiên cứu, tìm tòi, Xi-ôn-cốp-xki mới thực hiện được điều ông tâm niệm: "Các vì sao không phơi để tôn thờ mà để chinh phục".

3.Những thành tựu khoa học kì diệu của Xi-ôn-cốp-xki là đã chế ra khí cầu bay bằng kim loại, thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng, trở thành một phương tiện bay tới các vì sao.

4. Giàu mơ ước, có tài năng lỗi lạc, có chí lớn, khổ công bền bỉ nghiên cứu, tìm tòi hơn 40 năm trời, đó là những điều đã giúp Xi-ôn-cốp-xki thành cồng.

5. Có thể đặt tên khác cho truyện:

'"Cha đẻ tên lửa nhiều tầng".

10diem.com