Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cô chị nói dối ba là "đi học nhóm" nhưng thật ra rủ bạn vào rạp chiếu bóng đá xem phim hoặc lao vào những trò chơi vô bổ, lãng phí thời gian học hành.

Đọc bài "Chị em tôi” rồi trả lời các câu hỏi sau:

1. Cô chị nói dối ba để đi đâu ?

2. Vì sao mỗi lẩn nói dối, cô chị lại thấy ân hận?

3. Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối?

4. Vì sao cách nói của cô em giúp cô chị tỉnh ngộ?

BÀI LÀM

1. Cô chị nói dối ba là "đi học nhóm" nhưng thật ra rủ bạn vào rạp chiếu bóng đá xem phim hoặc lao vào những trò chơi vô bổ, lãng phí thời gian học hành.

2. Mỗi lần nói dối, cô chị lại thấy ân hận vì lương tâm cắn rứt: con đã đánh lừa bố mẹ bỏ học đi chơi, lao vào những trò chơi vồ bổ. Cô chị ân hận sau mỗi lần nói dối, nhưng chuyện bỏ học đi chơi đã thành cố tật nên chỉ tặc lưỡi cho qua. Cô chị cứ ngỡ rằng bố mẹ, em gái... không hể biết mình nói dối! Một sự ân hận đang buồn vì cô chị không đủ tinh thần và nghị lực để nhận ra rằng: nói dối là một nết xấu, đánh lừa bố mẹ là tội lỗi. Hoc sinh phải biết sống trung thực.

3. Biết chị gái nói dối ba là "đi học nhóm" nhưng lai cùng bạn vào rap chiếu bóng xem phim, cô em đã cùng một đứa bạn đi lướt qua khi cô chị "vừa yên vị trong rạp chiếu bóng. Đó là cách làm của cô em để chị mình thôi nói dối.

4. Cách làm của cô em đã giúp được chị gái tỉnh ngộ vì cách làm đó rất tế nhị. Cô em rủ bạn đi lướt qua rạp chiếu bóng là gián tiếp chỉ ra chị đã nói dối đánh lừa ba "đi học nhóm". Việc làm ấy của chị, nhiều người đã biết! Khi bị chị bị mắng và hỏi: "Mày tập văn nghệ ở rạp chiếu bóng à?", thì cô em cười, giả ý ngày thơ:

-Ủa, chị cũng ở đó sao? Hồi nãy chị bảo đi học nhóm mà!.

Nhờ cô em gái mà người chị tỉnh ngộ, "bỏ hẳn những trò chơi vô bổ mà lao vào học hành". Việc làm của cô em rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức chị, làm cho chị tỉnh ngộ đã trở thành một kỉ niệm khó quên, thỉnh thoảng hai chị em nhắc lại nhớ lại... "lại cười phá lên...".

Bài "Chị em tôi" là một lời nhắc khẽ: Con cái không được đánh lừa bố mẹ; học sinh không nên, không được nói dối. Nói dối là một tính xấu.

10diem.com