Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) - Toán 7- Loigiaihay Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) - Toán 7 - Loigiaihay Hàm số y = ax - Đề thi kiểm tra đồ thị của hàm số y= ax2 lớp 9, đồ thị của hàm số y=ax2 luyện tập, giải bài tập đồ thị của hàm số y=ax+b, đồ thị hàm số y=ax(a khác 0), đồ thị của hàm số y=ax (a khác 0), cách vẽ đồ thị hàm số y=ax2, luyện tập đồ thị của hàm số y=ax, giải bài tập hàm số y=ax2

Bài 39. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Bài 40. Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Bài 41. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax. a)Hãy xác định hệ số a.

Qua đồ thị, em hãy cho biết: a)Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m).

Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét?

Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?